Opgave intochten in Nederland
2018


Hoewel het er maar weinig zijn, zijn er soms wel gemeentes en intochtcomites in Nederland die Zwarte Piet aanpassen. Op zich staat dat iedereen natuurlijk vrij. Maar de bewoners in die plaatsen worden daarover vaak niet geinformeerd waardoor velen tegen hun wil in geconfronteerd worden met aangepaste Pieten. En dat is natuurlijk jammer. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook. Vanwege het maatschappelijk debat rond Zwarte Piet zijn er ook mensen die juist liever andersoortige Pieten zien. Ook zij moeten de kans hebben om vooraf te bepalen naar welke intocht zij dan toegaan. Het is immers een recht van iedereen om zelf te kiezen met welke vorm van cultuur men de kinderen op wil laten groeien. En mensen die hun vertrouwen leggen in een gemeente of comite om een intocht te organiseren, moeten dan vooraf dus wel weten wat er gebeurt en zouden hierover door hen vooraf goed geïnformeerd moeten worden.

Indien u een intocht organiseert, horen wij dat  dan ook graag van u. Geef daarbij aan of u alleen de traditionele Zwarte Pieten laat figureren of dat u ook kiest voor deels of volledig andersoortige Pieten. Dan zetten wij uw plaats zo snel mogelijk op deze kaart erbij.

Mede namens al die mensen die hun kinderen willen laten genieten van een Sinterklaasintocht met Sinterklaas en Pieten van hun keuze, danken wij u hartelijk.