Aanvraagformulier uitstel (her)registratieperiode of sabbatical.


Met dit formulier kunt u, als geregistreerde uitstel aanvragen.

Gegevens aanvrager


Reden van uitstel


Een (kandidaat)geregistreerde die door ontslag, ziekte, overmacht of een andere bijzondere reden - tijdelijk niet aan het werk is/was als vaktherapeut kan bij het bestuur een 'verzoek tot verlenging van de lopende registratieperiode' aanvragen. Dit is mogelijk voor de periode van een half jaar. Er kan – tot een maximale periode van 2 jaar – ieder half jaar verlenging aangevraagd worden. Reeds opgebouwde punten blijven behouden. U dient de verlenging vooraf, tijdens of zo snel mogelijk na de gebeurtenis aan te vragen bij de beoordelingscommissie.
In geval van uitstel blijft de eis van lidmaatschap van de beroepsvereniging én het betalen van de jaarlijkse registratiebijdrage bestaan.
Let op: als je uitstel aanvraagt: Geef een motivatie of reden aan voor het uitstel + zorg dat je digitale dossier op orde is. Deze twee punten zijn van belang, om je aanvraag in de beoordelingscommissie goed af te kunnen wegen.

Het is mogelijk om voor de duur van twee jaar een sabbatical jaar op te nemen (bijv. voor verblijf in het buitenland). Dit betekent dat de periode van (her)registratie met maximaal twee jaar verlengd kan worden. U dient dit vooraf te melden bij de beoordelingscommissie. Bij toekenning van het verzoek blijft de eis van lidmaatschap van de beroepsvereniging én het betalen van de jaarlijkse registratiebijdrage bestaan. Reeds opgebouwde punten blijven behouden. Er kunnen echter in deze periode geen nieuwe punten worden opgebouwd. Zie registratiereglement.


Uploaden, wacht a.u.b. ...
Upload

Verzenden


Als u alles zo nauwkeurig mogelijk heeft ingevuld kunt u hieronder het formulier insturen.