Aanvraagformulier accreditatie cycli


Met dit formulier kunt u, als geaccrediteerd aanbieder of aanbieder, accreditatie aanvragen voor cycli (zoals lezingen en refereercycli). Per 1 januari 2014 ziet het Register zich genoodzaakt om de kosten, die gemoeid zijn met de beoordeling van de accrediatieaanvragen, die worden gedaan door commerciële aanbieders aan hen door te berekenen. Per accreditatieaanvraag wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht. Een aanvraag door bovengenoemde partijen wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen.


Gegevens aanbieder


Hieronder geeft u de gegevens van de aanbieder van de nascholing op.Gegevens aanvrager


Gegevens scholingscyclus


Hieronder geeft u de gegevens over de cyclus op waarvoor accreditatie wordt aangevraagd.


Verzenden


Als u alles zo nauwkeurig mogelijk heeft ingevuld kunt u hieronder het formulier insturen.