Aanvraagformulier Accreditatie profileringsactiviteiten


Met dit formulier kunt u accreditatie aanvragen voor profileringsactiviteiten. Deze activiteiten zijn in veel gevallen al vanzelf geaccrediteerd. Dit formulier is bedoeld voor de gevallen waarin nog geen accreditatie is afgegeven volgens de voorwaarden.

Voor de volgende profileringsactiviteiten hoeft géén accreditatie te worden aangevraagd:
  • Publicatie Tijdschrift voor vaktherapie
  • Publicatie van een product of module
  • Profileren beroepsgroep
  • Geven van scholing die reeds al als bij-en nascholing is geaccrediteerd
  • Ontwikkeling van scholing die reeds al als bij- en nascholing is geaccrediteerd
  • Het geven van scholing (cursus/training/workshop) via
    • Alle geaccrediteerde aanbieders van nascholing;
    • De FVB en de aangesloten beroepsverenigingen;

Gegevens aanvragerGegevens profileringsactiviteit


Hieronder geeft u de gegevens van te accrediteren profileringsactiviteit op.


Gegevens externe publicatie


Uploaden, wacht a.u.b. ...
Upload

Gegevens lezing/workshop/training


Indien een geregistreerde werkzaam is als docent, kan het aanbieden van regulier onderwijs, voortvloeiend uit de functie van docent, niet worden opgevoerd voor (her)registratie.


Verzenden


Als u alles zo nauwkeurig mogelijk heeft ingevuld kunt u hieronder het formulier insturen.